Architectuur

U kan DiaGrid zodoende inschakelen voor opmaak van bouwplannen in alle fases van het bouwproces. Met jarenlange ervaring in het uittekenen van gebouwen, gaan wij geen enkele uitdaging uit de weg. Wij werken opdrachten architectuur uit in zowel 2D als 3D (BIM). Kortom, alles wat u nodig heeft om uw project in goede banen te leiden.

Voor zowel professionelen als particulieren

Digitaliseren bestaande plannen

Bent u particulier, architect of anders ? Heeft u ook oude plannen die moeten gedigitaliseerd worden? Geen probleem. DiaGrid doet dit voor u. Enkel nog de plannen door te sturen via foto’s of een scan. Bematingen moeten wel leesbaar zijn!

Tekenwerk-architectuur-digitaliseren- bestaand plan

Nota:

Een bijkomende opmeting kan nodig zijn.

Papieren plannen zijn meestal de vergund geachte toestand, maar niet altijd. U kan dit voorafgaand navragen bij de gemeente.

Neem contact op indien u graag meer informatie of offerte wenst .

Opmeting

Indien er geen plannen beschikbaar zijn, of geen correcte, dan wordt het gebouw/perceel eerst opgemeten. Hiermee leggen we de basis voor het verdere tekenwerk. De opmeting zal vervolgens uitgetekend naar een plannen set bestaande toestand. Meer informatie over opmeting incl. plannen bestaande toestand vindt u hier.

Bestaande toestand

In deze fase wordt de huidige situatie van een gebouw (of perceel) in kaart gebracht. Een plannen set bestaande toestand is nodig wanneer u gaat verbouwen of renoveren en een vergunning nodig heeft. Het is dus een onderdeel van de bouwaanvraag. Afhankelijk van situatie/opdracht zullen volgende plannen aangeleverd worden:

 • inplantingsplan + terreinprofiel
 • grondplannen alle niveaus
 • gevels + aanpalende gebouwen
 • snede
 • oppervlaktes & volumes

Voorontwerp architectuur

DiaGrid-woning-aanbouw

Een voorontwerp is de eerste aanzet naar een plannen set nieuwe toestand. Nodig voor bouwaanvraag of aanstellen van bouwpartners. Bij een voorontwerp wordt een idee of concept uitgewerkt naar een voorlopig plan. De grote lijnen worden als het ware uitgezet. Meestal gebeurt dit dan in samenspraak met een architect. Het voorontwerp kan u dan desgewenst laten aftoetsen bij de gemeente. Zo voorkomt u een eventuele weigering van de bouwvergunning.

Bent u architect en wilt u beroep doen op onze diensten?

Wij hebben voldoende aan een korte beschrijving of een ruwe schets om aan de slag te gaan. U hoeft niet alles in detail voor te bereiden. Kleine voorzet naar indeling van het gebouw en gewenste materialen is voldoende. DiaGrid doet vervolgens de rest.

Definitief ontwerp

Na bespreking van het voorontwerp kunnen de plannen verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Bij het ontwerp houden we rekening met de normen voor digitaal indienen. In deze fase worden dus alle bouwtekeningen en extra dossierstukken opgemaakt die nodig zijn voor het project.

Bouwaanvraag

Als u een bouwproject wilt starten, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Om deze vergunning aan te vragen, moet u bouwkundig tekenwerk laten maken. Dit zijn tekeningen die de bestaande en de gewenste situatie van uw project laten zien. Het tekenwerk moet ook voldoen aan de eisen van de gemeente. U kunt het tekenwerk zelf maken of uitbesteden aan een professioneel bureau. Het voordeel van een bouwkundig tekenbureau is dat wij ervaring hebben met het maken van tekeningen voor verschillende soorten projecten, zoals verbouwingen, uitbreidingen, nieuwbouw of renovatie. Het tekenwerk bestaat meestal uit de volgende onderdelen in een bepaalde toestand:

 • Plattegronden van alle verdiepingen
 • Gevelaanzichten van alle zijden
 • Doorsneden van het gebouw
 • Detailtekeningen van belangrijke onderdelen
 • Situatietekening van de locatie
 • 3D visualisatie van het ontwerp

Het tekenwerk moet duidelijk en compleet zijn, zodat de gemeente uw aanvraag goed kan beoordelen. Als uw tekenwerk niet voldoet, kan uw aanvraag worden afgewezen of vertraagd. Daarom is het belangrijk om het tekenwerk met zorg te laten maken en te laten controleren voordat u het indient.

DiaGrid kan u hierin ondersteunen !

Aanbestedingsplannen

Nadat de bouwvergunning ontvankelijk is verklaard, wordt er het aanbestedingsdossier opgemaakt.

Het omvat de volgende zaken:

 • Aanbestedingsplannen. Dit zijn de ontwerpplannen meer in detail. Voor aannemers, om een beter zicht te krijgen op de situatie en prijszetting.
 • Meetstaat & Raming: dit is een gedetailleerde beschrijving van de hoeveelheid benodigde materialen. meestal tot en met de ruwbouw werken. Eens de hoeveelheden gekend zijn, dan kan er een raming opgemaakt worden. Dit is een inschatting van de kostprijs.
 • Lastenboek of bestek: dit omvat het administratief gedeelte en een technisch gedeelte (richtlijnen voor de uitvoering). Het omvat een beschrijving van de gebruikte materialen.
 • In deze fase worden meestal ook de stabiliteitsplannen opgemaakt.

Uitvoering

De uitvoeringsfase is de laatste stap bij het plannen en uitvoeren van een succesvolle verbouwing. Na het toekennen van de vergunningsaanvraag door uw gemeente en het aanstellen van een aannemer, worden de bouw- of verbouwplannen uiteindelijk gerealiseerd. Ook tijdens uitvoering kan u DiaGrid bouwkundig tekenbureau inschakelen. Bijvoorbeeld met het opstellen van uitvoerings- en revisietekeningen of een bepaald detail.

As-built

Na afloop van de bouw of verbouwing is het soms noodzakelijk om as-built plannen te laten opmaken. Dit zijn bouwtekeningen die eventuele last-minute veranderingen aangeven tijdens het bouwen zelf. Dit is bijvoorbeeld waardevol als het gebouw gedocumenteerd dient te worden.

Tarieven

Uurtarief bouwkundig tekenwerk 45€/u.

Heeft u een vraag over ander tekenwerk dan architectuur, neem dan contact op en we bekijken wat er mogelijk is.