Architectuur

U kan DiaGrid inschakelen voor opmaak van architectuur bouwtekeningen in alle fases van het bouwproces.

Voor zowel professionelen als particulieren

Digitaliseren bestaande plannen

Bent u particulier, architect of anders ? Heeft u oude plannen die moeten gedigitaliseerd worden? Geen probleem. DiaGrid doet dit voor u. Enkel nog de plannen door te sturen via foto’s of een scan. Bematingen moeten wel leesbaar zijn!

Tekenwerk-architectuur-digitaliseren- bestaand plan

Nota:

Een bijkomende opmeting kan nodig zijn.

Papieren plannen zijn meestal de vergund geachte toestand, maar niet altijd. U kan dit navragen bij de gemeente.

Neem contact op indien u graag meer informatie of offerte wenst .

Opmeting

Indien er geen plannen beschikbaar zijn, of geen correcte, dan wordt het gebouw/perceel eerst opgemeten. Deze opmeting wordt vervolgens uitgetekend naar een plannenset bestaande toestand. Meer informatie over opmeting incl. plannen vindt u hier.

Bestaande toestand

Met een plannenset bestaande toestand wordt de huidige situatie van een gebouw (+ perceel) in plan gebracht. Een plannenset bestaande situatie is nodig wanneer u gaat verbouwen of renoveren. Het is ook een onderdeel van de bouwaanvraag. Afhankelijk van situatie/opdracht zullen volgende plannen aangeleverd worden:

 • inplantingsplan + terreinprofiel
 • grondplannen alle niveaus
 • gevels + aanpalende gebouwen
 • snede
 • oppervlaktes & volumes

Voorontwerp

DiaGrid-woning-aanbouw

Een voorontwerp is de eerste aanzet naar een plannenset nieuwe toestand. Nodig voor bouwaanvraag of aanstellen van bouwpartners. Bij een voorontwerp wordt een idee of concept uitgewerkt naar een voorlopig plan. De grote lijnen worden als het ware uitgezet. Meestal gebeurt dit in samenspraak met een architect. Het voorontwerp kan u desgewenst laten aftoetsen bij de gemeente. Zo voorkomt u een eventuele weigering van de bouwvergunning.

Bent u architect en wilt u beroep doen op onze diensten?

Wij hebben voldoende aan een korte beschrijving of een ruwe schets om aan ds slag te gaan. U hoeft niet alles in detail voor te bereiden. Kleine voorzet naar indeling van het gebouw en gewenste materialen is voldoende. DiaGrid doet de rest.

Definitief ontwerp

Na bespreking van het voorontwerp worden de plannen verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Hier worden de plannen worden uitgetekend, rekeninghoudend met de normen voor digitaal indienen. In deze fase worden dus alle bouwtekingen opgemaakt die nodig zijn voor het project. Aansluitend worden extra dossierstukken/formulieren toegevoegd.

Bouwaanvraag

Bij het indienen van een bouwvergunning worden alle plannen en bijhorende dossierstukken gebundeld en opgestuurd naar de gemeentelijke diensten. Eens de bouwaanvraag de deur uit is, moet je gemeente binnen de dertig dagen beslissen of je dossier volledig en ontvankelijk is. Is dat het geval, dan moet je maximum 75 dagen geduld hebben tot de beslissing valt bij het College van Burgemeester en Schepenen. In tussentijd plaats je een eerste gele aanplakking op je bouwgrond en kunnen er bezwaren ingediend worden.

Is je bouwvergunning goedgekeurd? Dan brengt het College van Burgemeester en Schepenen je via aangetekende brief op de hoogte. De bekendmaking moet je binnen de tien dagen na ontvangst zichtbaar op je bouwgrond plaatsen, en dat 35 dagen lang. Gaat er niemand in beroep tijdens deze periode, dan wordt je bouwvergunning als definitief beschouwd en kan je aan de slag.

Is er een weigering? Dan worden de opmerkingen van de gemeente

Opgepast ! Je vergunning vervalt indien…

 • je niet begint te bouwen binnen de twee jaar
 • de constructie binnen de drie jaar niet wind- en waterdicht is
 • de werken gedurende twee jaar onderbroken worden

Aanbesteding

Nadat de bouwvergunning ontvankelijk is verklaard, wordt er het aanbestedingdossier opmgemaakt.

DiaGrid kan u hierin ondersteunen !

Het omvat de volgende zaken:

 • Aanbestedingsplannen. Dit zijn de ontwerpplannen meer in detail. Voor aannemers, om een beter zicht te krijgen op de situatie en prijszetting.
 • Lastenboek of bestek: dit omvat het administratief gedeelte en een technisch gedeelte (richtlijnen voor de uitvoering). Het omvat een gedetaileerde beschrijving van de gebruikte materialen.
 • Meetstaat & Raming: dit is een gedetailleerde beschrijving van de hoeveelheid benodigde materialen. meestal tot en met de ruwbouwerken. Eens de hoeveelheden gekend zijn kan er een raming opgemaakt worden. Dit is een inschatting van de uiteindelijke kostprijs.

Uitvoering

De Uitvoeringsfase is de laatste stap bij het plannen en uitvoeren van een succesvolle verbouwing. Na het toekennen van de Vergunningsaanvraag door uw Gemeente en het aanstellen van een aannemer, worden de bouw- of verbouwplannen eindelijk gerealiseerd. Ook tijdens uitvoering kan u DiaGrid bouwkundig tekenbureau inschaken. Bijvoorbeeld met het opstellen van Uitvoerings- en revisietekeningen

Tijdens de het bouwen loopt een aannemer soms tegen onverwachte situaties aan. In dit geval kunnen specifieke bouwtekeningen nodig zijn. De zogenaamde “details” worden desgewenst voor u opgesteld. Zo kan de aannemer de verbouwing probleemloos vervolgen.

As-built

Na afloop van de bouw of verbouwing is het soms noodzakelijk om as-built plannen te laten opmaken. Dit zijn bouwtekeningen die eventuele last-minute veranderingen aangeven tijdens het bouwen zelf. Dit is bijvoorbeeld waardevol als het gebouw gedocumenteerd dient te worden.

Tarieven

Uurtarief bouwkundig tekenwerk 45€/u.